Az örmény kultúra 1001 szála és formája 2

Kiállítások

Kiállítást összeállította: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Helyszín: Budapest, Ferencvárosi Művelődési Központ
Évszám: 2022


A kiállítás 5 rollupon mutatja be az örmény közösségek letelepedését és felvirágoztatását segítő személyeket. A rollupok témája:

1, Uralkodói pártfogók

Egy népcsoport nem gondolhatott egy nagyot és költözhetett át szabadon egyik területről a másikra. Ráadásul az örmények esetében ez országok – sőt földrészek – közötti mozgást jelentett. Egy ilyen tömeges áttelepülés megbolygatja a célterület tulajdoni, szociális és gazdasági helyzetét és csak akkor kivitelezhető, hogyha az uralkodó réteg támogatja és engedélyezi azt. Ezért fontos megemlítenünk azokat az uralkodói és nemesi személyeket, akik aktívan lehetővé tették, hogy az örménység letelepedhessen és virágozhasson Erdélyben.

2, Egyházi támogatók

Az örménység erős vallásosságát bizonyítja, hogy az egyik legfontosabb közösségalkotó szempont volt számukra, hogy ahol letelepedtek, ott templomot építsenek. Számos egyházi személy segítette őket Erdélyben és Budapesten megtalálni otthonukat és felépíteni jövőjüket.

3, Intézmény alapítók

Egy közösség jövőjébe vetett hitét mutatja, hogy mennyit áldoz a jövendő generációk nevelésére és mennyire segíti a szegényeket, elesetteket. Ezért fontosak azok a személyek, akik támogatták az iskolák, kórházak, idős otthonok, árvaházak, patikák vagy pénzintézetek alapítását és fenntartását.

4, A kultúra megőrzői

Számos olyan személy született, aki felismerte, hogy egy nemzetiség kultúrájának terjesz- tését aktívan kell segíteni és mindenki számára elérhetővé tenni. Ezért létrehoztak olyan múzeumokat, könyvtárakat és szervezeteket, amik keretén belül széles körben elérhetővé lehet tenni azokat a kulturális kincseket, amik meghatároznak egy nemzetiséget.

5, A média követei

Egy nemzetiség kultúrája és történelme leginkább írásban tud fennmaradni. Ehhez nemcsak olyan személyek kellenek, akik leírják a történéseket és kutatják a múltat, hanem lehetőség is kell, hogy az írások az iránta érdeklődő közönségnek elérhetővé váljanak. Ehhez újság kell, könyvkiadó és nyomda, valamint olyan emberek, akik elhivatottsággal fenntartják ezeket.

Köszönet Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, a pályázat támogatásáért.

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!