Alexa Károly: Távol az Araráttól… A magyarörmény irodalom

Könyvek, folyóiratok

Szerző / szerkesztő: Alexa Károly
Megjelenés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2014
Kiegészítő információk: Erdélyi Örmény Múzeum 20., (490 p.)
ISBN / ISSN: ISSN 1419 1350 ISBN 978-963-87832-9-5
Letölthető anyagok: MOT_B039_DSZ_TavolAzArarattol


Könyvünk, a Távol az Araráttól, egy újabb szálat bont ki a magyarörmény hagyományból: az irodalomét. De nem tehetjük meg, miközben örömmel kínálunk nemes olvasnivalót és lélekerősítő irodalmi példatárat, hogy ebben a bevezetőben ne érintsünk néhány oly problémát, amiket egzakt módon és végérvényesen megoldani aligha tudunk, de amiket praktikus józansággal azért kezelni lehet. Mik is volnának ezek?

Az első helyen kell beszélni a válogatás szempontjairól. Aki előrelapoz a könyvben, az egyrészt azt látja, hogy kizárólag magyar nyelvű szövegek kerültek be ebbe a kötetbe, másrészt azt, hogy az irodalom fogalmát meglehetősen tágan értelmeztük. Lehetne azt mondani, hogy a klasszikusok szellemében, akiknél a történetírás vagy a szónoki beszéd is széptani besorolást kapott, de a posztmodernitás is úgy vélekedik, hogy nem helyénvaló hierarchikus rendbe állítani a különböző írásnemeket. A valóság persze jóval szimplább: meglehetősen szűk időhatárok között válogathattunk. Lényegében az erdélyi örmények asszimilációjának kiteljesedésétől máig, s ez talán ha másfél évszázad. Ide tartozik az is, amiről fentebb már történt említés: a hazánkban letelepedett örmények viszonylag kis száma, és ennek a kisnemzeti társadalomnak a sajátos művelődési szociológikuma. Jóllehet feltűnően sok közöttük a diplomás értelmiségi, a bölcsész hajlandóságú kevés. Kereskedők, bírák, pénzügyi szakemberek, politikusok, államigazgatási hivatalnokok, mérnökök, természettudósok, orvosok stb. – ők a többség. Legalábbis az általunk még belátható időben, a két háború között, amikor még erős a benső – sokszor kimondottan családias – kapcsolat a magyarországi örmények között, hiszen alig egy-két generációra kell csak visszaemlékezniük, hogy lélekben visszajussanak Szamosújvárra, Erzsébetvárosba, Gyergyószentmiklósra, meg a diaszpóra egyéb bölcsőhelyeire. Nincs sok újságíró sem, akiknél a hagyományos „lapcsinálás” során mindenhez kötelező volt érteni – a politikai vezércikktől a szonettig, a bűnügyi tudósítástól az alkalmi hazafias óda megírásáig.

Könyvünk se nem lexikon, se nem valami egységes szempont szerinti, teljességre törekvő szöveggyűjtemény. Lexikonos ismereteket is ad, de mindenek előtt olvasnivalót. Mai divatszóval élve: prezentáció – egy nép alkotó készségének és teremtő erejének felmutatása. És egyben sajátos dokumentációja a magyar történelem utóbbi másfél évszázadának. Ha tetszik szellemi kaland is – mert meglepő tanulságokkal jár, ha összekötjük magunkban – mondjuk – Bodor Ádámot és Szongott Kristófot, Bartis Attilát és Petelei Istvánt, Tutsek Annát és Kabdebó Tamást…

De hiszen kalandtúra maga az egész szöveggyűjtemény, a szerkesztőnek a gyűjtés és válogatás, az olvasónak az olvasás, és – ugye – minden kaland felfedezés is egyben. Ki gondolta pl. hogy az oly sokszor megmosolygott „bakfisnyávogású” Tutsek Annának milyen szép – újra kiadható – memoárja is van, hogy Lázár István azon nyomban megírta 19-es élményeit, akár a Bujdosó könyvhöz mérhető minőségben, hogy Bodor Ádámnak milyen – szinte zsigerien – mély „armenológia” tudása és élményi elkötelezettsége van… Hogy miért nem tartja számon az irodalomtörténet Flórián Tibor csöndes és kiérlelten személyes hangú líráját, hogy miért nincs szakember, aki végre összegyűjtené Bányai Elemér cikkeinek százait, hogy a kritika, a színházkultúra és a médiavilág jeles alakja, Tarján Tamás minő örmény  családmitológia birtokosa… És így tovább, és így tovább…

Alexa Károly

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!