Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek V. évfolyam (2001) (főszerkesztő: Issekutz Sarolta)

Könyvek, folyóiratok

Szerző / szerkesztő: Issekutz Sarolta
Megjelenés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2001
Kiegészítő információk:
ISBN / ISSN:
Letölthető anyagok: MOT_B030_DSZ_Fuzetek2001


Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által kiadott havi újság (2015 után kéthavi újság) 1997 óta mutatja be a magyarországi és erdélyi magyarörmények közösségét, kultúráját, történelmét és jelenkori szociális eseményeit. Az újságban megjelenő cikkekből megismerkedhetünk az örmény eredetű családokkal, híres emberekkel, gasztronómiával, kiállításokkal, hitéleti eseményekkel vagy akár irodalmi művekkel. Olvashatunk híreket, tanulmányokat, programfelhívásokat és szomorújelentéseket.

 

Az 2001-es (V.) évfolyam tartalomjegyzéke

A megjelent cikkek és tanulmányok címeinek és szerzőinek jegyzéke

 

2001. január, V. évf. 47. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Az EMKE 115.-ik évfordulóján – B. Kovács Júlia

Rablómesék – Fancsali János

Közmeghallgatás és beszámoló – dr. Issekutz Sarolta

Az erdélyi örmények és az újévi népszámlálás – Merza Gyula (utánnyomás 1900-ból)

Keresztszülők örménymagyar családoknál a Szilágyságban – Joikits Attila

December 21 – karácsonyi klubest a Fővárosi Örmény Klubban

Népszámlálás előtti tájékoztató

Olvasói levél – Kalamár György

A Szongott Kristóf díjak átadása

Felhívás az SzJA 1 %-nak ajánlásával kapcsolatban

Programajánlatok

(Melléklet: a Keresztes-család leszármazottai)

 

2001. február, V. évf. 48. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Magyarörmények múltja – részletek dr. Ávédik Félix 1921-es tanulmányából

Repedések – hivatalos levelezés a Magyarországi Örmény Egyház nevű szekta ügyében

Csíky Gergely – dcs

“Meghalt Mátyás király – mégsincs oda az igazság…”? – Balogh Jenő

Brassai – Budai Merza Pál előadása a 2000 szeptember 30-én a III. (budapesti) örménymagyar konferencián – Kabdebó János

Angyaljárás Gyergyószentmiklóson – Zakariás Éva

Olvasói levél – Joikits Attila

Meghívó az EÖGYKE megalakulásának 4. évfordulóján kerámia dombormű leleplezésére és kiállítás megnyitóra

Népszámlálási tájékoztató

Az SzJA 1 %-nak felajánlása

Farsangi hangulat – a Fővárosi Örmény Klub vidám estje és szemelvények az elhangzott műsorból (“A lelszi bárdok” – dcs; “Az ajándék” – Bányai Elemér)

 

2001. március, V. évf. 49. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Van képünk – Fancsali János

Az örménymagyar múlt érdekességei – (Örmény-magyar ABC-könyvetske)

Négyéves az EÖGYKE – (olvasói levelek, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Benedek Katalin  beszéde, a “Várnegyed” c. lap beszámolója)

A szamosújvári örmények múltjából – Murádin Antal

Ismernünk kell önmagunkat!

Bem a háromszéki magyar hadszíntéren

Egy arc a pesti Sakkörből – Kapdebó István

 

2001. április, V. évf. 50. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Megkésett válasz a nagybőjtről  – Oláh Dénes plébános

Köszönet…

Emlékezzünk régi húsvétokra (örmény húsvéti hagyományok, Armenia,1892. május)

Akik menedéket nyújtottak a Szabadság-szobornak – Beke György

A 48-as szabadságharc aradi elítéltjei közt örmények

Szilágyi Dezső és Lukács Béla (részletek Nemeskürty István: A kőszívű ember unokái c. könyvéből)

A Kincses városból – B. Kovács Júlia

Március 15 – az EÖGYKE koszorúi

Márciusi aranyeső

1700 éves örmény kereszténység

Arménia-közlemények 1892-ből

Utóhang egy farsangi dosszié-bogozgatásról… – Hanusz Gyula

Emléklapok… (Czetz János tábornok emlékezése)

…és az EÖGYKE márcziusa…

Tavasz – 2001 (mi múlt el? – márciusi és áprilisi évfordulók) – Dávid Csaba

Szervátiusz Tibor köszöntése

 

2001. május, V. évf. 51. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Aram – megalakulóban a Magyarörmények Romániai Szövetsége Tíz éves az Armenia Örménymagyarok Baráti Társasága – dr. Issekutz Sarolta

A díszmagyar – Csapody Miklós

Otthonról – haza: a 2000. évi körutazásról, 1. rész – Wertán Zsolt

Könyvismertetések

Hollósy Kornélia – dcs

Lászlóffy Zsolt 

…múlt, jövő… – a Fővárosi Örmény Klub estje

 

2001. június, V. évf. 52. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Jakabffy-napok…(sajtójelentések: Kolozsvár, Szatmárnémeti, Romániai Magyar Szó,)

Az EÖGYKE 2000. évi tevékenysége – dr. Issekutz Sarolta

Otthonról haza – 2. – Wertán Zsolt

Elsőáldozás Gyergyószentmiklóson – Fejér Ilona

Májusi témáink a klubesten… és nem csak ott…- B. Kovács Júlia

Jakabffy-napok – dr. Issekutz Sarolta

Híradó

A Magyar Érdekvédelmi Szövetség felhívása

Koszorúzás Jakabffy Elemér sírjánál – Amma Zoltán, dr. Issekutz Sarolta

Hősök napja

Kérdőív (melléklet)

 

2001. július, V. évf. 53. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Koszorúzás – és részlet Czetz János leveléből

“Tárlatlátogatás” a Füvészkertben

Egy tudós testvérpárról – Murádin Jenő, Murádin László

Bogot köt, csomót köt – Murádin László

Otthonról – haza 3. rész – Wertán Zsolt

…velünk gondolkodó… (Tóth Rózsa kiállításának megnyitója – gyermekrajzkiál­lítás) – dr. Benedek Katalin művészettörténész

Keresztury Dezső: Emberként élni

Emléknapok 1848/49 – július szülöttei-halottai

Petőfi utolsó órái – Dr. Gajzágó Aladár

Wolff Gábor (1811-1892)

Szamosújvártól Bécsig (beszámoló a klubestről)

Bevették Buda várát!

Angadzsábur Kamaraerdőn

Kelengye

A gambeczvér

Anna örök

 

2001. augusztus, V. évf. 54. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Cudar ez a világ? – Tarisnyás Csilla

Tanácsi határozatok, Szamosújvár monográfiája (Szongott Kristóf)

Magyarörmény konferencia és találkozó: “Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön és kincses legyen Kolozsvár”

Sikeres Szent Gergely-napi ünnepség Szamosújváron – Erkedi Csaba

Ami a Szabadság című újságban megjelent tényszerű beszámolóból kimaradt – ­(szerk)

Vétkesek közt cinkos, aki néma – (szerk)

István király – król Stefan – dcs

Jakabffy Elemér: Herczeg Ferenctől Szefeddin Sefket beyig

Szabadság-cikkek

Nők az időben: Bornemissza Anna – Kozma Mária

Az angadzsáburról (vagy: Ángáts-Ábur) –  Kövi Pál

És itt a helye…! – szerk.

A Zokogó majom – Bálint Tibor

Híradó

Liszt Ferenc életútja – Lukin László

Augusztus szülöttei és halottai (1848-49-es hősök)

Dr. Dávid László

Egy érdekes vendég

 

2001. szeptember, V. évf. 55. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Petelei István – Kozma Dezső 

Petelei István: Egy gyűrű

A IV. Örménymagyar Konferencia: Legyünk büszkék reá, hogy örménymagyarok vagyunk! – B. Kovács Júlia

Nagyboldogasszony-napi beszámoló – EÖGYKE

Augusztusi hőségben – dcs.

Otthonról – haza 4. rész – Wertán Zsolt  

Felhívás a Magyarörmény Ki Kicsoda ügyében

Amit napjainkban már nehéz megérteni – dr. Száva T. Sándor

A múlt megismételte önmagát… – Csíkszentgyörgyi Ficzus Margit

Elhunyt dr. Száva János orvosprofesszor – Dr. Száva T. Sándor

Szeptember szülöttei és hősi halottai

Kétségbeesve pörölök anyámmal (vers) – Dávid Csaba

Híradó

Mikor lesz vége a háborúnak? – Dávid Csaba

Emlékezzünk régi kapcsolatokra – Borbély Júlia

Meghívó: Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen – Kolozsvár Szamosújvár 2001. szeptember 14-16. IV., Jubileumi Konferencia

Fóti nyár 2001- európai színvonalon – Kopeczky Lajos

 

2001. október, V. évf. 56. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Lászlóffy Aladár: Géneskút

Semjén Zsolt államtitkár beszéde 2001 szeptember 15., Kolozsvár

Köszönetnyilvánítás a kolozsvári konferencia rendezőinek…

Híradó

Erdélyi nagyfejedelemség tiszti névtára 1848. évre (az Armenia 1904-es évfolyamából)

A konferencia sajtóvisszhangja: Örményszemek ragyogása évszázadok tükrében – Köllő Katalin

Felhívás (Magyarörmény Ki Kicsoda előkészítése)

Szamosújvár tárt karokkal fogadta az örménymagyar vendégeket – Erkedi Csaba

Kincses Kolozsváron vendégeskedtem – Csikszentgyörgyi Ficzus Margit

Október hősei

Kiállítás megnyitó a II. kerületben

Hogyan él bennem az örménység? – Beder Tibor

Saját ruhában saját tánc… – dcs.

 

2001. november, V. évf. 57. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Dr. Száva Tibor-Sándor: Örmények és kunok a Krímben és Moldvában Kolozsvárról jelenti Sebesi Karen Attila

Az örmény-kipcsák nyelvi dialektusról – Dr. Száva T. Sándor

Levél dr. Semjén Zsolt államtitkárnak – dr. Issekutz Sarolta

Az erdélyi örmény papok a latin egyház szolgálatában – Dr. Marton József

Többszörös kötődés – Erdélyi Napló – Tüzes Bálint

Felhívás – Magyarörmény Ki Kicsoda

Szamosújvár – Köllő Katalin

A Fővárosi Örmény Klub találkozója – Benedek Katalin

Híradások

Október 14-én

Szomorújelentések

Karácsony Ernő kiállítása – dr. Benedek Katalin

Otthonról – haza 5. rész – Wertán Zsolt

Örmény gyökerek a Terézvárosban – Kopeczky Lajos

Aradi megemlékezés – M

A szamosújvári “Szentháromság”-ról elnevezett gyógyszertár alapításának 205. évfordulójára – Dr. Izsák Sámuel

 

2001. december, V. évf. 58. szám

Az örmény hitvallásból – dr. Sasvári László

Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása 2001. évi rendszeres tevékenységéről – dr. Issekutz Sarolta

Tamási Áron: Karácsonyi pásztorocskák

Kettős identitás – kettős kisebbség – Új korszak a magyarörmények életében (Sebesi Karen Attila nyilatkozata) – Szabó Csilla

Jakubinyi György érsek díszdoktorrá avatása

Részlet A romániai katolikus örmények ordináriátusa című kiadvány előszavából – dr. Jakubinyi György

Az örmények és a nyomtatás (egy kiállításról és megnyitójáról) – Örményekről nyomtatásban, az örmény történelem és kultúra évszázadai – dcs

Egy kiállítás (megnyitó) képei

Képriport a Budai Fonó Zeneházból – Arménia, Anatólia, Levante című kiállításának megnyitójáról – Szabó László

Magyarörmény sorsok a Szilágyságban – Joikits Attila

Szongott Kristóf a szokásokról (részlet a Szamosújvár monográfiája IV kötetéből)

Köszönetnyilvánítás a támogatóknak

Kappadókia, az ősi keresztény központ – Horváth Zoltán György

Karácsonykor összegyűlik az év… – dcs

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel

Felhívás (magyarörmény Ki kicsoda)

Híradó

Tízezer fénykép egy életen át (dr. Szentpétery Tibor) – Ludvig Dóra

A Fővárosi Örmény Klub programjai 2001-ben

Az EÖGY-füzetek 2001-es évfolyamának tartalomjegyzéke

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!