Ávedik Lukács: Örmények az Árpád-házi és a következő királyok idejében, Ani feldulatása. Menekülés a szélrózsa minden irányába (tanulmány)

Tanulmányok, előadások

Szerző / szerkesztő: Ávedik Lukács, főesperes, erzsébetvárosi plébános
Megjelenés: Megjelent Ávedik Lukács Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája c. kötetben Szamosujvárott, Todorán Endre „Auróra” könyvnyomdája, 1896.
Kiegészítő információk: Részlet a könyvből
ISBN / ISSN:


Részlet a tanulmányból

A nemzeti múzeumban látható Bars megye Talmács községéből egy tojásdad pecsétnyomó a XV. század elejéről ily körirattal: „Sigillum parochiae Armenorum” (örmény plébánia pecsétje). Illyés András a Vöröstorony mellett egész örmény kereskedelmi rakhelyről emlékezik, a mit beigazol ezen törvény: „Görögöknek, örményeknek, ráczoknak, bolgároknak, dalmatáknak és egyéb nemze­teknek, kik kiváltképen a Török birodalomból szoktanak jöni és kereskedni, mind kiknek ez országban való sza­bados járások néha hasznos, néha pedig káros, hogy lött legyen az experientiák nyilván mutatják, ezután is annak okáért azoknak ez országban szabados járásoknak keres­kedéseknek megengedése vagy némely időben megtiltása áll a fejedelmeknek díspositiojokban, ugy hogy az idők­nek és állapotoknak mivoltához képest communicalván a a Tanáts urakkal, ha mikor az országnak kárára és ártalmára fogna ismertetni, Ország közönséges gyűlésit és végezésit arra nem várván, ha ugy itélik lenni alkal­matosnak, suspendálhassák akár mikor a Fejedelmek azok­nak szabados járásokat és kereskedésüket.”

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!