Czárán István: Az erdélyi örmények rövid története jogi megközelítésből (előadás)

Tanulmányok, előadások

Szerző / szerkesztő: dr. Czárán István
Megjelenés: Elhangzott a Fővárosi Örmény Klubban 1997. október 16-án.
Kiegészítő információk: Megjelent az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 1997/9, 1997/10 és 1998/11 számában.
ISBN / ISSN:


Részlet
 
Az 1672-1690. közötti időszakban az örményekre vonatkozó jogi szabályozás igen ritka, ami azzal magyarázható, hogy az erdélyi fejedelemség egy igen nehéz korszakot élt, a fejedelem által adott privilégiumok másolatait tartalmazó ún. királyi könyveknek pedig csak tört része maradt meg ebből a korból. Mindössze két örmény kiváltságlevél dokumentálható ez időben: a gyergyószentmiklósi örményeké (1680) és a petelei örményeké (1684), amelyek elsősorban bőráruk kereskedelmét engedélyezik Erdély egész területén azzal a feltétellel, hogy a petelei örmény kereskedők évente 100 db. kordoványbőrt készítsenek a fejedelem számára.
 
Az 1690. utáni időszak már kézzelfoghatóbb eredményeket hoz az örmények számára. Ezekből a legjelentősebb az ebesfalvi örmények 1696. évi kiváltságlevele, amely az első részletes jogi szabályozás az itt élő örmények számára.
Ebben az időszakban kiemelkedő szerepet játszott Verzár Auxentius püspök, aki nemcsak mint egyházfő, hanem mint kiemelkedő politikai személyiség is segítségére volt az örményeknek. Szamosújvár megalapítása (1700) is az ő nevéhez fűződik.
Ugyancsak ebben az időben történik meg az örmények végleges elhelyezkedése Erdély különböző részeiben, és fejlődésnek indulnak a kialakult örmény kolóniák. Mivel az örmények többsége kereskedő és iparos volt, ezen a téren is átfogó jogi szabályozás történt.
 
1726-ban egy újabb korszak kezdődött az erdélyi örmények számára, amikor Szamosújvár megkapta első királyi kiváltságlevelét, amely mezővárosi státuszt adományozott a településnek és Örményvárosnak nevezte el.
 
A szamosújvári kiváltságlevelet hamarosan (1733) követte az ebesfalviak királyi kiváltságlevele, amely kiváltságlevél többek között az ebesfalvi birtok örmény részét Erzsébetvárosnak nevezte el
 

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!