Pál Judit: A betelepedéstől a beilleszkedésig – Az erdélyi örmények (tanulmány)

Tanulmányok, előadások

Szerző / szerkesztő: Pál Judit
Megjelenés: RUBIKON történelmi magazin 2015 / 5-6. száma
Kiegészítő információk: 42-45 p.
ISBN / ISSN:


BETELEPEDÉS ERDÉLYBE
A történelmi hagyomány az örmények erdélyi megtelepedését az 1672. évhez köti, amikor feltehetően a moldvai örmények egy nagyobb csoportja költözött be Erdélybe. A betelepedést egyesek a vallási üldözések számlájára írják. Moldvában voltak időszakok, amikor vallási türelmetlenség nyilvánult meg az örményekkel szemben, amint ez Tokati Minász verses krónikájából is kiderül. Mások szerint a fő indítóok politikai vagy gazdasági természetű lehetett. 1672-ben és az azt közvetlenül megelőző években a török-lengyel harcok Moldva területén is zajlottak, s a dúlások szintén hozzájárulhattak az örmények áttelepüléséhez. Ráadásul az oszmán támadások miatt a Fekete-tengert a Balti-tengerrel összekötő kereskedelmi útvonal bizonyos időre Erdély területére tevődött át.
 
Nem jöttek azonban ismeretlen országba: kereskedelmi kapcsolataikat Erdéllyel jóval korábbi időszakra tehetjük, a forrásokban már a 14. század végétől felbukkannak az örmény kereskedők, a lengyelországi és moldvai örmények mellett a tőkeerős konstantinápolyiak is. Az Erdélyi Fejedelemség korában aztán egyre gyakrabban történik említés róluk. Többször törvényben is szabályozták az örmény, görög, szerb, bolgár, dalmát és más kereskedő elemek részvételét a fejedelemség kereskedelmében.
A bevándorlás tehát nem köthető egyetlen időponthoz; jóval 1672 előtt megkezdődött, és sokáig lassú beszivárgás formájában történt. Ilyen előzmények után jött át Moldvából az örmények egy nagyobb csoportja 1672-ben vagy az azt közvetlenül megelőző években az általuk jól ismert szorosokon, és telepedett le kezdetben ezek közelében – Besztercén, Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen, Görgényszentimrén, Petelén, Marosfelfaluban, Ebesfalván -, kapcsolatban maradva moldvai rokonaikkal. Apafi Mihály fejedelem szívesen fogadta őket; egy részüket ebesfalvi birtokán telepítette le. Az örmények különböző kiváltságokat is kaptak, így a szabad kereskedés és bíróválasztás jogát. Besztercéről azonban, ahol az örmények vezető rétege telepedett le – köztük Minász püspök is -, a szászok egy pestis-járvány ürügyén 1712-ben kiűzték a nem-kívánatos konkurenciát. Az itteni örmények – a vezető réteggel együtt – a kiűzést követően költöztek át Szamosújvárra, ahol megalapították az erdélyi „örmény metropolist”.
 

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!