Oldal használata

A Magyarörmény Tudástár (MÖT) elsődleges célja a magyarörmény vonatkozású, kulturális, oktatási vagy tudományos célokra használható, alapvetően szöveges, elektronikus dokumentumok gyűjtése és bárki által hozzáférhetővé tétele az interneten keresztül. A könyvtár használata nyilvános és ingyenes mindenki számára, készítőinek és üzemeltetőinek semmilyen bevétele nincs az online szolgáltatásból. A MÖT fenntartói – ismerve a mindenkor érvényes copyright szabályozást – a szerzői és egyéb jogok teljes tiszteletben tartásával végzik a gyűjtemény bővítését a köz szolgálatában, a következő alapelvek szerint:

 • Csak már valahol publikált művet vesznek fel a könyvtár állományába, melynek nyilvánosságra hozataláról a szerző döntött.
 • Minden dokumentumnál igyekeznek kideríteni és feltüntetni a szerzők, szerkesztők, fordítók stb. nevét. Ugyancsak feltüntetik a mű eredeti megjelenési helyét vagy lelőhelyét.
 • Lehetőség szerint törekednek a művek csonkítatlan, változatlan vagy javított formában való archiválására, olyan módon digitalizálva a műveket, hogy a műveken belül is lehessen a szövegben keresni.
 • Minden dokumentumot ellátnak egy fedlappal, amelyen leírják a dokumentum forrását, valamit, hogy hol találhatóak a tisztességes használat (fair-use) szabályai. A letöltés ténye minden jogot és felelősséget továbbra is a dokumentum tulajdonosának hagy meg, és lehetőséget ad arra, hogy az illető szigorúbb vagy enyhébb szabályokat határozzon meg a mű terjesztésére és felhasználására. Továbbá garantálja, hogy ha a jogtulajdonosok részéről kifogás merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor a könyvtárosok visszavonják azt a MÖT állományából.

 

A honlap szerkezete, kereshetőség:

Kulcsszavak (szófelhő) alapján szűrhető a szöveges tartalom. Egyéb kifejezésekre a szabadszavas keresőmezővel lehet rákeresni.

A tárolt információ fajtái:

 • Digitalizált magyarörmény tartalmú könyvek, kiadványok, cikkek, hanganyagok, videók.
 • Tanulmányok, előadások a magyarörmény múlttal és a jelen eseményekkel kapcsolatban.
 • Képgalériák egy-egy kiállításról, a kiállítás anyagáról, a tárgyakról, valamint a kiállítást megnyitó eseményről.
 • Híresebb magyarörmény személyek bemutatása és kép-, vagy hanggalériája.

 

Az állomány gyarapodása jellemzően a következő három forrásból származik:

 • közvetlenül a szerzőktől, szerkesztőktől, fordítóktól;
 • az Internetről vagy CD-ROM kiadványokról;
 • digitalizálást végző magánszemélyektől, intézményektől, kiadóktól.

 

A gyarapítás során a különböző szerzeményezési forrásoktól függően az alábbi elvek megvalósítására törekszünk (természetesen az egyéb körülményektől és a korlátozott lehetőségeinktől függően):

 • A közvetlenül az alkotótól kapott műveknél feltételezzük, hogy a szerző rendelkezik az Interneten való nyilvánosságra hozatal jogával. A műnek a MÖT részére való átadását egy írott dokumentumban rögzítjük.
 • Intézményektől és kiadóktól kapott illetve általuk nyilvánosan szolgáltatott dokumentumok esetén jóhiszeműen feltételezzük, hogy a kiadó vagy a szolgáltató rendezte a felhasználási jogosultságokat a jogtulajdonosokkal.
 • A nyilvános Internet szervereken valamint a CD-ROM kiadványokon található dokumentumokat, amennyiben van valami utalás ezek szabad átvételére vagy terjesztésére, a tulajdonos megkeresése nélkül lemásoljuk és archiváljuk a MÖT-ben. Egyébként engedélyt kérünk a tulajdonostól, ha a neve és elérhetősége fel van tüntetve vagy kideríthető.

A fenti szabályok alól csak abban az esetben teszünk kivételt, ha komolyan vélelmezhető, hogy a MÖT-ben való elhelyezéssel anyagi kárt nem okozunk, viszont az adott mű Interneten való közkinccsé tétele a potenciális olvasói kört szolgálja. Vitás esetben a könyvtár fejlesztői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jogtulajdonosokkal megállapodjanak a kérdéses mű szolgáltatási feltételeit illetően.

 

A letöltött dokumentumok felhasználási jogai:

 A szerzői  és  egyéb  jogok  a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben  az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MÖT üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MÖT állományából.

A Magyarörmény Tudástár oldaláról letölthető dokumentumok  elektronikus  formában  szabadon másolhatóak, terjeszthetőek, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra  való megfelelő hivatkozással használhatóak. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.

Tudástár

Válassza ki, hogy milyen típusú műveket szeretne megtekinteni. Amennyiben egy bizonyos téma érdekli, kérjük használja a fenti kulcsszavas keresőt, vagy a Téma szerinti keresést.

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!