A Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa Szamosújvár 2001

Könyvek, folyóiratok

Szerző / szerkesztő: Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa
Megjelenés: Szamosújvár 2001
Kiegészítő információk: Imprimatur Nr. 10/2001 Albae-Iuliae, die 10-a Április 2001 Georgius Jakubinyi archiepiscopus, administrator Apostolicus
ISBN / ISSN: ISBN 973-8267-00-5
Letölthető anyagok: MOT_B014_DSZ_A Romaniai Katolikus Ormenyek Ordinariatusa Szamosujvar


Részlet Őszentsége II. János Pál pápa Apostoli leveléből, amelyet az Örmény Nép megkeresztelkedésének 1700. évfordulójára írt.

Az Örmény Nép kedves Fiai és Leányai! Már tizenhét évszázad telt el számotokra azóta, hogy közösen Krisztushoz tértetek. Ez az esemény mélységesen fémjelezte önazonosságotokat; nemcsak a személyi, de a közösségi önazonosságot is. Ezért lehet jogosan Nemzetetek „Keresztségéról” beszélni, jóllehet a valóságban már előző ideiben is kezdett a kereszténység behatolni Földetekre. A hagyomány kereszténységetek kezdeteit Szent Tádé és Bertalan apostolok igehirdetésének és tevékenységének tulajdonítja.

Az örmény közösség „Keresztségével”, kezdve a polgári és katonai hatóságokon, a nép új önazonossága születik meg. Ez lett az örmény lét alkotó eleme és elválaszthatatlan jellege. Azóta már többé nem lehet arra gondolni, hogy a nemzeti önazonosság összetevői között ne szerepeljen a Krisztusba vetett hit mint lényeges alkotó elem. Az örmény kultúra is rendkívül erős indítékot nyert az Evangélium hirdetésétől: az „örménység” ennek az igehirdetésnek mélyen jellemző jellegét adja és, egy időben, ez az igehirdetés a nemzeti kultúra eddig nem látott fejlődésének mozgató erejévé vált. Az örmény ábécé megalkotása is – a nép kulturális önazonosságának szilárdságát és véglegességét meghatározó tényező – szorosan fűződik Örményország „Keresztségéhez”. Az ábécé megalkotásában elsősorban a fogalmak és az ismeretek közlésének eszközét akarták és látták, az evangélizáció igazi és sajátos eszközét. Szent Meszrop-Mastóc együtt dolgozott Szent Izsák-Sahak katholikosszal. Az új ábécé lehetővé tette az örmények számára, hogy befogadják a Szírek és a Görögök lelkisége, teológiája és kultúrája legjobb vonásait. Mindezt eredeti módon olvasztották egybe saját lángelméjük sajátosságaival.

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!