Benedek Katalin: Élő magyarörmény örökség

Könyvek, folyóiratok

Szerző / szerkesztő: Benedek Katalin
Megjelenés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2023
Kiegészítő információk: Erdélyi Örmény Múzeum 30., (86 p.)
ISBN / ISSN: ISSN 1419 1350, ISBN 978-615-80583-5-3
Letölthető anyagok: MOT_B065_DSZ_EloMagyarormenyOrokseg


Az erdélyi magyarörmény kultúra több száz éves. Érdekes és hálás feladat kutatni, megismerkedni vele. Rálelni sajátos hagyományaira, mert ez lehet az előrehaladás inspiráló gyökere. Azt gondolom, hogy a hagyomány a holtak élő hite. Örökség. Magyarörmény szellemi, politikai nagyságok komoly helyet kaptak Magyarország történelmében. Az utókor és az utódok kötelessége mindezt feltárni, egybegyűjteni és értékelni. Az örökség kortársainkat is megilleti és ihleti. Tevékenységük már most írja történetüket. Fontos figyelemmel kísérni útjukat. Általában véve elmondható: egyre többen „faggatják” múltjukat. Az érdeklődésen és kíváncsiságon túl, erős fogódzót is jelent.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület küldetéstudattal felvértezve szóban, írásban terjeszti és bemutatja mindezt. Életre kelti, életben tartja az örökséget. A vizuális kultúra területéről, a képzőművészetről eddig megjelent két könyv is ezt szolgálja: Murádin Jenő: „Magyarörmény paletta” és Benedek Katalin: „Élő magyarörmény művészet” című album.

Kikről szólnak a könyvek, kik a szereplői a harmadik, „Élő magyarörmény örökség” című gyűjteménynek? Azokról a teremtő emberekről tudósít lexikonszerűen, akik tudtak származásukról, ismerték távoli-közeli gyökereiket, számontartották, foglalkoztak vele, életük része volt. Ez a mintegy 350 éves folyamat a jelenre és továbbörökítve a jövőre is érvényes. A könyvekben megjelenő nevek mögött ott állnak a tehetség pluszával megáldott alkotók. Az oldalakon fölvázolva képet kapunk a magyarörménység kialakulásáról, változásairól, egyszóval történetéről. A kettős identitás kérdése ugyancsak helyet kap. A felsorakoztatott ismert, elismert és ritkábban emlegetett képző- és iparművészek, fotóművészek, művészettörténészek magyarörménysége személyiségvonás is. A tájékozódást segíti a műveikből válogatott reprodukált képanyag. Az elmúlt néhány év kutatómunkájának eredménye ez az album. Ezúttal kicsit szélesebbre tártuk a kaput. Az egyedülálló, értékes örökség felvillantásához beemeltünk a könyvbe a régészet magaslatain tevékenykedett nemzetközi hírű tudósokat, építész szaktekintélyeket. Nem csak hivatásuk, szakmájuk kiválóságai. Területükön ugyanilyen mértékben és minőségben dolgoztak, dolgoznak befogadó hazájuk fejlődéséért, elismeréséért. Büszkék származásukra. Fontosnak tartottam – ahol lehetőségem volt – a közreadott anyag szereplőit idézni, „beszéltetni”. Hogyan élték/élik meg ezt a nem kevés többletet, a származástudat, hagyományok miként érintik hivatásukat, mindennapjaikat. Azonban előfordulnak, kutató munkám során megtapasztaltam, kiábrándító példák. A magyarörmény kultúrtörténet folyamán elsőrangúan teljesítő felmenők örmény gyökereit az utódok nem ismerik, nem érdekli őket, nem is akarnak ezzel foglalkozni.

Ezen népcsoport históriája kimeríthetetlen tárház. Újabb és újabb összefüggések nyernek értelmet. A felfedezés izgalmát, örömét jelentheti egy-egy felbukkanó, eddig ismeretlen név, adat. Tovább visz, gondolatokat indít el, munkára ösztökél.

Benedek Katalin

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!