Bodurian János: Vörös Hold

Könyvek, folyóiratok

Szerző / szerkesztő: Bodurian János örmény plébános
Megjelenés: Szépvíz, „Frumoasa” Könyvkereskedés, 1930, (115. p.)
Kiegészítő információk:
ISBN / ISSN:
Letölthető anyagok: MOT_B018_DSZ_Voros_Hold


Részlet a könyvből

Erzsébetvároson minden nemzetiségnek és vallásnak külön temploma van. Természetesen, mint az örmények által alapított városban, legszebb, legnagyobb templom az örményeké. A központban, a városháza mellett, a nagypiacon őt széles lépcső vezet a templomunk bejáratához.

Szent Erzsébet magyar királynő tiszteletére van a templom szentelve, a hol minden hivatolos ünnep megtartásakor az összes vidéki nemzetiségek e templomban dicsőítik Istent. Az Urnapi kőrmeneten örmény, magyar, latin és román nyelven olvastatik az evángélium.

A Nagyboldogasszony napi búcsúra a legtávolabb fekvő vidékről is jönnek az örmény Madonnához.

E csodatévő templom frontján emelkedik ki a rézzel fedett két magas torony, melyet Mária Terézia ajándékozott a városnak. Már messziről látni a csillogó két tornyot, melyben a harangok vannak elhelyezve.

Az itt élő kereszténység válogatás nélkül, kalapját levéve, fejét áhitattal lehajtva, keresztet vetve, együtt imádkozik a zúgó örmény harangokkal, melynek hangjai nagyon messze betöltik a légét.

Ha egy idegen e városban látogatás tesz, – a hol csak l60 örmény lélek él -, az óriási templom felé fordulva ezt a kérdést teszi fel: •

– Hová lettek e nagy templom alapítóinak unokái?

Az örmények országuk szívéből kiűzve és itt megtelepedve, azon erős hittel és akarattal építették ezt a nagy templomot, hogy megsokasodva és kiterjeszkedve mindennap hallgatva a harangszavát, bíztak abban, hogy egy napon így szól a harang hozzájuk:

– Örüljetek! Örményország szabad! Visszatérhettek hazátokba!

Egyik napon a 81 éves öreg Simi bácsi fiatal szívvel és érzéssel az agg Simonhoz hasonló hittel várva az örmények felszabadulását, így szólt hozzám:

– A mi őseink azért tették fel ezeket a harangokat, hogy egy napon vissza hívjanak ősi otthonukba.

Szegény öreg bácsi! nem érhette meg álmainak megvalósulását.

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!