Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek VIII. évfolyam (2004) (főszerkesztő: Issekutz Sarolta)

Könyvek, folyóiratok

Szerző / szerkesztő: Issekutz Sarolta
Megjelenés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2004
Kiegészítő információk:
ISBN / ISSN:
Letölthető anyagok: MOT_B033_DSZ_Fuzetek2004


Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által kiadott havi újság (2015 után kéthavi újság) 1997 óta mutatja be a magyarországi és erdélyi magyarörmények közösségét, kultúráját, történelmét és jelenkori szociális eseményeit. Az újságban megjelenő cikkekből megismerkedhetünk az örmény eredetű családokkal, híres emberekkel, gasztronómiával, kiállításokkal, hitéleti eseményekkel vagy akár irodalmi művekkel. Olvashatunk híreket, tanulmányokat, programfelhívásokat és szomorújelentéseket.

 

Az 2004-es (VIII.) évfolyam tartalomjegyzéke

A megjelent cikkek és tanulmányok címeinek és szerzőinek jegyzéke

 

Január VIII. évf. 83. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

Az új kolozsvári főkonzul – Őrségváltás – Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár)

Budapest, Kolozsvár, Temesvár 1956-ja – Cseh Áron főkonzul (Szabadság 2003. október 23)

Kisebbségi nap, Szongott-díj, karácsony…- dcs

Gabányi János laudációja – Fancsali G. János

Lengyel Ákosné laudációja – Borbély Jolán

Az erzsébetvárosi Örmény Szertartású Római Katolikus Plébánia házassági anyakönyvéből (IV. rész)

Ünnepi üdvözletek (Tőkés László püspök-Nagyvárad), (Puskás Attila vikárius – Gyergyószentmiklós)

Új év kezdete, új lehetőségek hajnala – dr. Issekutz Sarolta elnök, EÖGYKE

Mi történik országos szinten az örmény kisebbségnél?

Olvasom…- Dr. Kegyes Csaba

Egy kis szegedi családregény… – Bende Miklós

Magyar polgár, magyar író (Magyar Nemzet, 2003. november 26.)

A fiatal Nuridsány Zoltán – Benedek Katalin

Erdélyi településnevek nyomában – Németh Júlia

Az adó 1 százaléka – EÖGYKE

„Csak szívből jöjjön, bensőséges legyen” – Benedek Katalin

Egy kiállítás nyomora avagy a kultúrgyilkos képviselők – Dávid Csaba 

Hírek – Genealógia; – Szakácskönyv; – Ki kicsoda?

Magyarok és magyarörmények Bécsben, Tallózás a régmúltban – Részlet Szongott Kristóf: Szamosújvár szabad királyi város Monográfiája 1700-1900. I. kötetéből – Donationalis  nemesek, szamosújvári nemes családok

Régi Országos Személyi Adattárakban szereplő örmény-magyar gyökerű nevesebb személyek (II rész) – Kolozsi Gergely István

Olvasói levél – Dr. Gajzágó Aladár  

Köszönetnyilvánítás

A lovát ugrató szamosújvári „Nótás Kapitányról”- Kolozsi Gergely István

Szomorújelentés – Dr. Frenkel János

Az Erdélyi Örmény Gyökerek-füzetek tartalomjegyzéke – 2003. VII. évfolyam

A Fővárosi Örmény klub műsorai 2003-ban

 

Február VIII. évfolyam 84. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

Köszönőlevél – Jakubinyi György érsek, apostoli kormányzó

Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2003. évi rendszeres tevékenységéről – dr. Issekutz Sarolta elnök

Örmény hagyomány a Magyar Szent Koronáról – Olosz Katalin

Köszönetnyilvánítás

Kitüntetések a nemzet ünnepén – Dr. Dávid Katalin

„Te rongyos élet…” – dcs

Hírek – Megbeszélés; – Genealógia; – Szakácskönyv; – Ki kicsoda?

Megmarad- e Kárpátalján a Zrínyi Ilona Könyvtár?

Ferenczy Istvánról – Borbély B. Júlia

Az adó 1 százaléka – EÖGYKE

Előszó – Nagy Kornél (Szongott Kristóf: A magyarok eredete és őslaka, reprint, Budapest, 2003.)

Lélek – Murádin László

Százhalombattai megnyitó

Torma Zsófia igazsága – Friedrich Klára

Torma Zsófia (1840-1899) a világ legelső régésznője – dr. Issekutz Sarolta

Magyarörmények a múltból, a mindennapi életből – Joikits Attila

Kedves Tuci! – Dr. Kegyes Csaba

Megfaragott zene – Benedek Katalin 

Szomorújelentés – Dr. Gábor László  

 

Március VIII. évfolyam 85. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

Beszámoló – dr. Issekutz Sarolta, EÖGYKE elnöke

Történelem, hit, vallás

Az örmény egyház szerkezeti felépítésének teológiai és történelmi kérdése – Puskás Attila örmény katolikus plébános, vikárius

Újságkivágás

A 2004-es barangolás őseink földjén – dr. Szarka György

Múltunk kincsei – Ávédik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros Monográfiája könyvből részlet, Egyházi könyvtár és levéltár

A Nyerges-tető keresztjei – Dr. Szabó József János

Nyergestető – Kányádi Sándor

Egy irodalmár honvédtábornok – Budai Merza Pál

Hírek – Helyreigazítás; – Genealógia; – Szakácskönyv; – Ki kicsoda?

Erkölcs és hitvallás – Jámbor Ágost Károly

Megmarad-e Kárpátalján a Zrínyi Ilona Könyvtár?

Az adó 1 százaléka – EÖGYKE

Lukácsi Kristóf (1804-1876) – Kiss Ferenc

A gyergyói táj festője – Karácsony János (1899-1974) 2. rész – Murádin Jenő

Több odafigyelés kell! – dr. Issekutz Sarolta

Az erzsébetvárosi Örmény Szertartású Római Katolikus Plébánia házassági anyakönyvéből (V. rész)

Szép könyv, jó kedv, értelmes beszélgetés – dcs

Örmény tárgyú könyvek magyarországi és erdélyi könyvtárakban I. rész: Örmény tárgyú könyvek – dr. Issekutz Sarolta

Köszönetnyilvánítás

Kitűnő örömmel… – Dr. Kegyes Csaba

 

Április VIII. évfolyam 86. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

Kedves Testvérek! – Czirják Árpád lelkipásztor

Húsvét – Lászlóffy Aladár

„Jönnek, jönnek, katonák jönnek, katonák, akik nem köszönnek” – riport Dr. Kabdebó Lóránttal – Dobos Marianne

Részlet Ávédik Lukács Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája könyvéből

Otthonról haza – A 2004-es barangolás őseink földjén – dr. Szarka György

Kódexek és ünnepek

A globális március tizenöt – Lászlóffy Aladár

Temetői beszéd 2004. március 15-én – Puskás Attila

Hírek

Megmarad- e Kárpátalján a Zrínyi Ilona Könyvtár?

Falun született a városépítő (Kabdebó Gyula) – Sós Zsuzsanna

Özvegy Hájek Róza, született Györgyfy úrhölgy rövid élettörténetének pontjai I. rész – Kiss András

Gross Arnold: Falinaptár 2004 – Dr. Sinóros Szabó Katalin, Dr. Szinyei Merse Anna

A ma élő Árpádháziak – Dr. Sibalszky Zoltán

Örmény tárgyú könyvek magyarországi és erdélyi könyvtárakban II. rész – Erdélyi könyvtárak, gyűjtemények, ahol kiadványaink fellelhetők – dr. Issekutz Sarolta

Erdélyi örmény gyökerű ifjak külhoni egyetemeken I. rész – Bálintné Kovács Júlia

Őseink nyomában – Sztranyiczki Mihály

Az erzsébetvárosi Örmény Szertartású Római Katolikus Plébánia házassági anyakönyvéből (VI. rész)

A bőség kosarából…- Dávid Csaba

Szomorújelentés – özvegy dr. Simon Istvánné Lázár Piroska +

 

Május VIII. évfolyam 87. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

Örmény Húsvét – Puskás Attila

Mindenki megvált valakit, érted…? Húsvéti beszélgetés Dávid Katalinnal a kettétört kenyérről, a jólneveltségről és az irgalomról – Schaffer Erzsébet

Megemlékezés az örmény genocídiumról – MS

Idézetek korabeli dokumentumokból  Az örmény Szamosújvár (Pro Armenia, Szamosújvár 2004) – IS

Musza Dagh, Kilikia, Kappadókia I. rész – Szabó László

Révbe ért az aradi Szabadság-szobor – Ördög I. Béla

Ünnep a magyar Golgotán

Könyvbemutató: Dinyés László Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok – MS

Lázár Vilmosné sz. báró Reviczky Mária levele sógornőjének, Lázár Matildnak Pozsony, 1848. március 26.

Olvasói levél – Ajtony Gábor

Özvegy Hájek Róza, született Györgyfy úrhölgy rövid élettörténetének pontjai II. rész – Kiss András

Megjegyzés az Özvegy Hájek Róza cikkhez – IS

Olvasói levelek – Kiss Ferenc, Szilágyi István, Száva Antal

Bemutattuk Aradon is – Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok

Felhívás – Tőkés László püspök

Böjte Csaba Testvér

Az erzsébetvárosi Örmény Katolikus Plébánia házassági anyakönyvéből (VII. befejező rész)

Helyreigazítás

Köszönetet mondunk

Pontosítás – Öntsünk tiszta vizet a pohárba – Puskás Attila romániai örmény katolikus általános helynök, gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános

Örmény tárgyú könyvek magyarországi és erdélyi könyvtárakban III. rész (magyarországi könyvtárak – a 2004. március és áprilisi számban megjelentek folytatása) – IS

A tudomány mártírja – Emlékezés Tarisznyás Márton néprajzkutatóra I. rész – Vas Kinga

Otthonról haza – A 2004-es barangolás őseink földjén – dr. Szarka György 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2003 évi pénzügyi beszámolója

Hírek

Vox Turturis – Nagy Irén

Meghívó – Kátai Mihály: Képek-ékszerképek, kiállítás

 

Június VIII. évfolyam 88. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

A csiksomlyói Szűzanya idén is hazavárta gyermekeit – Lukács Csaba  

Pünkösd után – Fodor Sándor

A Pünkösdre bocsátott zápor – Lászlóffy Aladár

Musza Dagh, Kilikia, Kappadókia II. rész – Szabó László

Kátai Mihály Munkácsy díjas festőművész – Képek- ékszerképek c. kiállításának megnyitó beszéde – Falvay Károly

Örmény kortárs zene a Magyar Rádióban – Avagy mi is az a duduk? – Várady Mária

Magyarörmény művészek – Nyolcvan éve született Darkó László művészettörténész- festőművész – Sas Péter

Száz év után – Joikits Attila

A tudomány mártírja – Emlékezés Tarisznyás Márton néprajzkutatóra II. rész – Vas Kinga

Új emlékhely Szamosújváron – M 

Armenopolis álma

Szent Koronánk évszázadai – Sándor Boglárka Ágnes

Májusi klubest

Járjunk nyitott szemmel! Eltűnt, de megkerült – dr. Issekutz Sarolta

Erélyi örmény gyökerű peregrinusok II. rész – Bálintné Kovács Júlia

Kolozsvár helynevei

Amiről a kövek zenélnek – Örményország felfedezése (Bagi Éva: Kövek zenéje – Budapest 2003) – Németh Júlia

Otthonról haza, barangolás őseink földjén

Kolozsvári UNITER – díjasok

Szomorújelentés: Issekutz Margit

Hírek

Programajánló

 

Július – Augusztus VIII. évf. 89-90. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

Világosító Szent Gergely búcsú az Örmény Katolikus Székesegyházban – Puskás Attila örmény katolikus érseki helynök, vikárius

Világosító Szent Gergelyre emlékeztünk, avagy gondolataim a szamosújvári ünnepség kapcsán… Csíkszentgyörgyi – Ficzus Margit XII. ker. örmény elnök

Gyulai Líviusz kiállítása a Várnegyed Galériában – Á.

Telefon – Gyulai Líviusz

Álomi, boldog világ – Beszélgetés Gyulai Líviusz grafikusművésszel F.F.L.

Rágógumi – Gyulai Líviusz

Fővárosi Örmény Klub – MS

Musza Dagh, Kilikia, Kappadókia III. befejező rész – Szabó László

Kiegészítés Kátai Mihály Munkácsy-díjas festőművész Képek-ékszerképek c. kiállításához – Kátai Mihály

Örmények a magyar színjátszásban. I. rész – Enyedi Sándor

Emlékezzünk – Dr. Szám László

Örmény Katolikus Egyházunk hírei – dr. Issekutz Sarolta, EÖGYKE elnöke

Örmények ünnepe Szamosújváron – Erkedi Csaba

Helyreigazítás – dr. Issekutz Sarolta, FÖÖ; EÖGYKE elnöke

Egy irodalmár honvédtábornok-Az európai emigráció II. rész – Budai Merza Pál

Díjmentes szaktanácsadás – hirdetés

Szent Adalbert díj – Família, családi keresztény magazin 2004 június

„Jöjj velem Erdélybe, imádott honomba…” – Oláh Dénes plébános

Örmény ízek – Szafarjan Marina

Erdélyi örmény gyökerű peregrinusok III. rész – Bálintné Kovács Júlia 

Örmény ízek – Szafarjan Marina

Szent Szolgálat = Szurp Patarag – Dr. Sasvári László

Világosító Szent Gergely ünnepe Zuglóban – Zárug Anna Zita

Dr. Fejér Antal – Dr. Fejér Dávid – Fejér Sándor – Bálintné Kovács Júlia

Új adatok az örmények Erdélybe településéhez – B. Kovács Júlia

Kiállítás a Karinthy Szalonban – Kátainé Szilvay Ingrid

Millenáris -június 19 – IS

Nyár – Berde Mária; Szentimrei Jenő

Nevet kapott a sepsiszentgyörgyi kórház- G.B.– Háromszék

Az újvidéki színház vitte el a pálmát Kisvárdán- Köllő Katalin

Otthonról haza, barangolás őseink földjén

Programajánló

Hírek

 

Szeptember VIII. évf. 91. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

Emlékezetes Nagyboldogasszonynapi búcsú Erzsébetvároson – Kovács Júlia

Magyarörmény művészek

Egy élet a Kolozsvári magyar opera szolgálatában Albert Annamária – Hintós Diána

Örmények a magyar színjátszásban. II. rész – Enyedi Sándor

Köszönetnyilvánítás

Egy irodalmár és térképész honvédtábornok. Argentina az új haza – 3. befejező rész – Budai Merza Pál

Otthonról – Haza avagy Barangolásunk őseink földjén, Erdélyben – Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Erdély-anyám – Ismeretlen költő

Csifó frájter és a lova – Petelei István

Hogyan ünnepeltük augusztus 20-át avagy flekkenezés Balatonalmádiban – Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

„Örményország anno” – Dobai Miklós vetítettképes előadása – Füleki Balázs 

Egy vidám klubdélután – M

Díjmentes szaktanácsadás

Programajánló – dr. Issekutz Sarolta

Igaz történet, amely mesének tűnik – Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Szomorújelentés – Lukin László; Szongoth Jánosné szül. Szalai Margit +

Örmény kódexkiállítás Csíkszeredában – Hargita Népe

Örömünnep az örményeknél Szamosújváron és Erzsébetvároson – Haraga Attila Kálmán

 

Október VIII. évf. 92. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

Emlékezet: Valóban szabadok vagyunk? (Czetz János-centenárium) – Kisgyörgy Zoltán

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk -szeptember 28-án; október 5-én – MS

Október 6. Gyergyószentmiklóson

Czetz Jánosra emlékezve – Puskás A.

Budapest XV. kerület

Október

Aradi vértanúk balladája – Révay Károly költeménye

Az idős Kossuth az aradi vértanúknak így rója le tiszteletét Turinban, 1890-ben – CSFM.

„Itt a holtak élnek és a némák beszélnek”- örmény búcsú Gyergyószentmiklóson – Puskás Attila

Magyarörmény művészek – B. Kovács Júlia

Színház egy életen át. Senkálszky Endre 90 éves – F.I.

Senkálszky Endre érdemes művész Szabadság 2004. október 1.

Emlékezzünk! Requiem aeternam dona eis Domine – Lukin László emlékére – Emma

Lukin László emlékére – Kiss Eszter Veronika

Lukin László (1926-2004) – Budai Polgár

Piros szív, fehér hó, zöld levél… avagy szépséges muzsikában fürdettük meg lelkünket – Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Erdély járás felsőfokon 2004-ben. Egy különleges élmény – Ambrus József

Barangolásunk őseink földjén, Erdélyben (2004, augusztus 23-30.)

Kaláka Táncegyüttes – Szamosújvár – M

Örmények a magyar színjátszásban. 3., befejező rész – Enyedi Sándor

A „világban szétszóródott” Ani – Vahram Martiroszyan

Hangulatjelentés az Égei tenger partjáról – MS

Szőnyegdarab Törökországból – Zsigmond Benedek

Kisebbségi nap a XII. kerületben – M

Erdélyi örmény gyökerű peregrinusok IV. rész – Bálintné Kovács Júlia

Díjmentes szaktanácsadás

Ki is volt az igazi Marcsa néni? – Dr. Száva Tibor-Sándor

A „néhai” Élet és Irodalom – B. Kovács Júlia

Olvasóinkhoz

Rendhagyó tudósítás egy jótékonysági hangversenyről avagy Gondolataim zenehallgatás közben … – Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Programajánló

Örmények „mindenütt” – Dr. Sasvári László

A négy sarkalatos erény I. rész – Jankovics Marcell

Őszi hangulat – Wass Albert

 

November VIII. évf. 93. szám

 

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

’56-ra emlékeztünk; Tűz! – Várady Mária

Forradalmi emlékhely – Pongrátz Gergely múzeuma az igazság szentélye – Cs. Zs.

  1. októberében történt, avagy gondolataim a kiskunmajsai kirándulás kapcsán . . . – Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Egy marék széna – Móricz Antal

Apostoli liturgián – Dr. Sasvári László

Örmény egyház – Érdujhelyi Menyhért

Bogdán-féle fényképészeti műterem – Miklósi-Sikes Csaba

Bodvaj Bécsből nézvést – Sylvester Lajos

A két Zakariás és a Bodvaji-vashámor – Zakariás Antal(1804-1871) – Dr. Száva Tibor-Sándor

Örmény katolikus egyházunk hírei – szerkesztőség

„Örmény ház” Gyulán – Dr. Sasvári László

Szervátiusz Jenő díj – Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Díjmentes szaktanácsadás

Erdélyi örmény peregrinusok V. befejező rész – Bálintné Kovács Júlia

Hírek – EÖGYKE

A Fővárosi Örmény Önkormányzat – dr. Issekutz Sarolta, elnök

Képes beszámoló október 16. Avilai Szent Teréz Búcsú a Terézvárosban

Október 26. XI. ker. Karinthy Szalon

Szomorújelentések – LázárJánosné; Issekutz György; Dr. Zakariás Zoltán

Meghívó

 

December VIII. évf. 94. szám

Az örmény esküvő üzenete – Dr. Sasvári László

A haza te magad vagy – Ft. Dr. Czirják Árpád érseki helynök, pápai prelátus

Bocskai István intelme 1606

Babits Mihály Az igazi ország, versrészlet

Levél otthonról haza

Mi tartja a világot? – Lászlóffy Aladár

Dutka Ákos: Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézus Krisztussal 1923-ban

Isten éltesse egészségben kedves Pista bácsi! Veress István 95 éves – B. Kovács Júlia

Karácsonyi mosolygó alma – Veress István

Visszatérünk az Amberboj családra. . . 1. rész – B. Kovács Júlia

Darkó Aladár életrajzi töredéke

Karácsonyi népszokás

Bodvaj Bécsből nézvést – Sylvester Lajos

A két Zakariás és a Bodvaji-vashámor 2. rész: Zakariás András (18251898 ?) – Dr. Száva Tibor Sándor

Boldog karácsonyt gyermekek! Avagy tudósítás a Frater Julianus Alapítvány jótékonysági hangversenyéről – Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Tervekben nincs hiány Szamosújváron

Új hírek! Új tagok! – B. Kovács Júlia

Örmény díszítőművészet… kiállítás a XII. kerületben – M

Fővárosi Örmény Klub november 18.

Szabó László: Örmény templomok, kolostorok – Kiállítás a II. kerületben

Örmény-Erdély (vers) – Lászlóffy Aladár

Patrubány Gergely emléktábla (2004. november 28.) – Patrubány Gergely életrajza – EÖGYKE

Szomorújelentés – Bocsánczy Gabriella, Dr. Bartha Ferenc Imre

Hírek

Angyali türelemmel horgolt álomvilág – zsz

Bocsák Krisztina kiállítása

Részletek egy olvasói levélből – Csávossy György

Nagyanyám főztje – dr. T. Veress Éva

A karácsonyfás székely – Csíki Lapok 1898

A négy sarkalatos erény II. – Jankovics Marcell

A Fővárosi Örmény Klub 2004 évi műsora

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2004. (VIII. évfolyam) tartalomjegyzéke

 

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!