Ávedik Félix – Alexa Ferenc: Az örmény nép vallása és az örmény egyház (tanulmány)

Tanulmányok, előadások

Szerző / szerkesztő: Ávedik Félix–Alexa Ferenc
Megjelenés: Megjelent: Avedik Félix és Alexa Ferenc: Az örmény nép múltja és jelene, Budapest,1922.
Kiegészítő információk:
ISBN / ISSN:


Részlet

Az Európában hatalmas lendületet vett keresztény vallás lassanként tért hódított az akkoron ismeretes két másik világrész: Ázsia és Afrika egyes országaiban is. Fájdalom, az első századoknak virágzó egyházai a különféle eretnekségeknek áldozatul estek. A keresztény egyház határait különösen hadifoglyok, kereskedők, remeték és szerzetesek tolták előbbre és előbbre. Az első időben keletkezett az örmény egyház.

Az Ázsiában fekvő Örményországban már a Kr. u. I. században követőkre talált Krisztus vallása. Az örmény mondák szerint a kereszténység Bertalan apostol és Táde lelkes hittérítései által terjedt el Örményországban. … Kezdetben sok üldöztetést kellett elszenvednie, de rendületlen kitartásával oly fényes eredményeket ért el, hogy a 286. évben maga III. Tiridates király is megtért. A király nemes példáját most már félelem nélkül követte a nép nagyobb része is.

Az örmény nép az első, amely a keresztény vallást államvallássá tette.

Szent Gergelyt a pátriárkaszékben ötödiknek Szent Mesrop (420 körül) követte, aki a kezdetleges örmény betűk helyett tökéletes és ma is használatos alfabéttel ajándékozta meg népét, s ennek segítségével az örmény nyelvre lefordított Szentírást hagyta örökségül.

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!