Bálintné Kovács Júlia: Erdélyi örmény gyökerű peregrinusok

Tanulmányok, előadások

Szerző / szerkesztő: Bálintné Kovács Júlia
Megjelenés: Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2004. április-november
Kiegészítő információk:
ISBN / ISSN:


„Udvarhely egyik könyvesboltjában került kezembe Szabó Miklós – Szögi László: Erdélyi Peregrinusok című könyve- (Marosvásárhely, Mentor kiadó, 1998), amiben a szerzők az 1701-1849 közötti külföldi egyetemjárást vizsgálják.

Belelapozván rögtön arra gondoltam, hogy megkeresem benne azoknak az örménymagyar ifjaknak a nevét, akik a szűkebb pátriában működő egyetem hiányában a „két magyar haza” határain kívül tanultak Nyugat- és Közép-Európa több évszázados múlttal rendelkező akadémiáin, hírneves vagy éppen ekkor felívelő egyetemein, főiskoláiban, akik „világot látással” gazdagították ismereteiket. A könyv azt is bemutatja, hogy ki, mikor és hol folytatott tanulmányokat, illetve ezt követően hol tevékenykedett az erdélyi társadalom javára. Tekintettel arra, hogy Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum, 2002) című könyvében is nagyon sok közösségünket érdeklő, a leendő Örménymagyar Ki kicsodában hasznosítható adat van, ebben a most induló sorozatban ötvözni fogom a két kiadvány adatait, és ha mód van reá, más forrást is felhasználok kiegészítésül.” Bálintné Kovács Júlia

 Peregrinus jelentése: kóbor diák, mai szóhasználattal: aki külföldön végzi tanulmányait.

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!