Nagy Kornél: Az örmények „labanc” püspöke, Az erdélyi örménység és a Rákóczi-szabadságharc

Tanulmányok, előadások

Szerző / szerkesztő: Nagy Kornél
Megjelenés: Erdélyi Múzeum, 2023. 1. FÜZET
Kiegészítő információk: 2023
ISBN / ISSN: ISSN 1453-0961


Az erdélyi örménységnek a Rákóczi-szabadságharchoz (1703−1711) fűződő viszonyáról szerény ismeretekkel rendelkezünk. Ezért rövid tanulmányunkban elsősorban a közelmúltban, a külhoni levéltárakban feltárt dokumentumok segítségével próbáljuk rekonstruálni a Rómához hű Oxendio Virziresco örmény püspök és ezzel együtt az örmény közösség viszontagságait az említett időszakban.

Oxendio Virziresco püspök a Rákócziszabadságharc következtében változtatott szigorú latinista egyházpolitikáján, hiszen ő korábban, még Rómában, a Collegium Urbanumban a latin hagyományok szerint végezte tanulmányait, és latin rítus szerint is szentelték pappá az 1681. évben.62 A Rákóczi-szabadságharc egyik következményeként maga a püspök is belátta, hogy az egyházi unió szemszögéből az volna az üdvös, ha a hívek örmény katolikus rítusú miséket hallgatnának, és papjaik a liturgiáikat óörmény nyelven folytatnák.

 

A teljes kötet letölthető innen: https://eme.ro/upload/files/File/folyoiratok/ErdelyiMuzeum/EM%2023-1%20EN.pdf

 

A szerzőről:

Nagy Kornél a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának a történelem szakán diplomázott. Majd a budapesti Közép-Európa Egyetem középkortudományok szakán szerzett angol nyelvű diplomát. Mindeközben vendéghallgatóként, a nemzetközi hírű armenista Schütz Ödön (1916−1999) professzor armenisztikai kurzusait hallgatta az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Még egyetemi tanulmányai során 1995−1999 között Calouste Gulbenkian Alapítvány jóvoltából örmény nyelvi stúdiumokat hallgatott a velencei Ca’ Foscari Egyetemen Levon Boghos Zekiyan mechitarista szerzetes-professzor (most Isztambul örménykatolikus érseke) vezetése alatt. Egyetemi diplomáinak a megszerzését követően az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskoláján szerzett doktori (PhD.) fokozatot. Értekezését Az erdélyi örmények katolizációja (1685−1715) címmel írta. A disszertáció kibővített és átdolgozott változata 2012-ben jelent meg hasonló címmel könyv formájában, az MTA Bölcsészettudományi Központ gondozásának köszönhetően. Ennek a monográfiának a jelentősen kibővített angol nyelvű változata pedig 2021-ben látott napvilágot The Church-Union of the Armenians in Transylvania címmel Göttingenben a Brill kiadó gondozásában. 2018-ban Monok István professzorral együtt angol nyelven kiadta a csíkszépvízi örménykatolikus plébánia könyvárának a katalógusát. 2019-ben ugyancsak könyv formájában kiadta a magyar őstörténet legfontosabb óörmény nyelvű forrásának, a Movsēs Dasxuranc’inak tulajdonított kaukázusi Albánia történetének a magyar nyelvű fordítását. 2020-ban a nyíregyházi Szent Atanáz Hittudományi Főiskola gondozásában monográfiát jelentetett meg a lengyelországi örmény egyházi unióról Lembergben kezdődött… Az örménykatolikus egyház születése címmel. 2022-ben az ELKH és a Libri Könyvkiadó együttes gondozásában jelent meg ismeretterjesztő kismonográfiája az erdélyi örmény közösség történetéről Az Ararát hegyéről a Hargitára. Örmények Erdélyben a 17−18. században címmel. Jelenleg akadémiai (nagy) doktori disszertációját írja Az erdélyi örménykatolikus egyház és az Apostoli Szentszék a 18. században munkacímmel. 

Partnereink és támogatóink

 

KONTAKT
Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
Iroda: 1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu

Amennyiben kérdése lenne az itt olvasott tartalmakkal kapcsolatban, vagy információi vannak örmény vonatkozású történelmi vagy kulturális tényekről, kérjük írjon nekünk e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre. Köszönjük!

Copyright @ Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2018 Minden jog védve!